Pristopna izjava k Sindikatu varnostnikov Slovenije
25.09.2020
   Dodaj
Članska izjava
Ime
Priimek
Datum Rojstva
 dd.mm.llll
Kraj Rojstva
Drzava Rojstva
EMSO
Naslov Stalnega Prebivalisca
Posta Stalnega Prebivalisca
Drzava Stalnega Prebivalisca
E Posta
Telefon
Kontaktna Oseba V Sili
Delodajalec
Delovno Mesto
Pridobljeni NPK
Kraj Prijavnice
Datum Prijavnice
 dd.mm.llll
Vpišite črke
   Dodaj